LOGISTYKA. Nazwa nadana w 1902 roku współczesnej logice matematycznej. Wielu filozofów używa jednak tej nazwy jako rodzaju wyzwiska, mając na celu podkreślenie, że ich zdaniem logistyka nie jest logiką. Otóż ten pogląd jest zabobonem. Logistyka jest bowiem całkiem oczywiście logiką w sensie Arystotelesa, którego podstawowe poglądy i program logiczny urzeczywistnia, rozszerzając go. Logistyka różni się mianowicie od wszystkich dawniejszych postaci logiki tylko pod następującymi względami: 1. Jeśli chodzi o treść, logistyka zawiera wszystkie prawa względnie dyrektywy występujących w starszych, historycznych postaciach logiki, np. całą logistykę Arystotelesa - ale zarazem znacznie więcej niż one. Np. podczas gdy traktaty logiki z okresu upadku filozofii (XV1-XIX wiek) zawierały w najlepszym razie trzy tuziny praw logicznych, logistyka zawiera ich wiele tysięcy. Logistyka zawiera także całkiem nowe rozdziały logiki, logikę relacji itp. 2. Pod względem metody logistyka urzeczywistnia w doskonalszy sposób program Arystotelesa: odznacza się bardzo wielką ścisłością, jest zaksjomatyzowana, używa sztucznego języka (tj. metody zapoczątkowanej przez twórcę logiki), wreszcie stosuje formalizm.

Kto przeciwstawia logistyce inną logikę, jest ofiarą zabobonu opartego na ignorancji.

Patrz: filozofia nowożytna, logika.