MAGIA. Zabobonna technika zakładająca, że człowiek może za pomocą mniej lub więcej tajemniczych słów, ruchów, amuletów itp. zmusić siły przyrody, a nawet duchy i samego Boga, do pełnienia jego woli. Sama magia jest zabobonem, ale zabobonem jest również mieszanie jej z religią, która jest w zasadzie przeciwieństwem magii, jako że ludzie religijni przeżywają intensywnie swoją zależność od Bóstwa, a nie odwrotnie. Prawdą jest jednak, że magia bywa często połączona z wierzeniami i postawami religijnymi. Innym zabobonem w tej dziedzinie jest utożsamianie nauki z magią, głoszone przez niektórych historyków nauki (Feyerabend)

Patrz: nauka, religia.