SOCJALIZM. Ruch zwalczający nie tylko kapitalizm, ale i prywatne przedsiębiorstwa, wskutek tego wspierający wszędzie, gdzie ma wpływ, potęgę biurokracji, tj. klasy urzędniczej na niekorzyść obywateli. Aczkolwiek więc nie wszyscy zwolennicy socjalizmu są również zwolennikami komunizmu w ciasnym (marksistowskim) słowa znaczeniu i wielu spośród nich przyznaje się do ideału demokratycznego, wolnościowego i praworządnego ustroju, to w praktyce socjalizm prowadzi wszędzie, gdzie zapanował do wszechpotęgi urzędników i, co za tym idzie, do zubożenia obywateli i ograniczenia ich wolności. W tym znaczeniu słowa socjalizm jest więc zabobonem.

Swoje powodzenie zawdzięcza on połączeniu dwóch bardzo silnych motywów: troski o biednych i upośledzonych oraz zazdrości wobec bogatych i uprzywilejowanych.

W języku komunistycznym nazywa się socjalistycznymi państwa rządzone przez partie komunistyczne, ale które nie osiągnęły jeszcze pełnego komunizmu. Różnica ma mianowicie polegać na tym, że w socjalizmie każdy otrzymuje swój udział w dochodzie społecznym w miarę swojego wkładu, natomiast w komunizmie w miarę potrzeb. Powinno być jasnym, że ten użytek słowa socjalizm nie ma wiele wspólnego z normalnym, że może uchodzić za celowo szerzony zabobon.

Patrz: kapitalizm, komunizm, marksizm.