MISTYKA. Bezpośrednie doświadczenie Boga. Wokoło mistyki istnieje kilka zabobonów, wywołanych przez pomieszanie pojęć. Jednym z nich jest zabobon dialogiczny (patrz dialog), który przypisuje stany mistyczne wszystkim wierzącym. Inny zabobon polega na nazywaniu każdego bełkotu mową mistyczną. Jeszcze inny miesza mistykę ze zjawiskami niezwykłymi, np. wizjami, lewitacją itd. Autentyczna mistyka nie ma z nimi nic wspólnego, jest po prostu przeżyciem bezpośredniego zetknięcia z Bóstwem. Zgodnie z wynikami niezależnych badań w tej dziedzinie (Bergson) mistycy istnieją we wszystkich wielkich religiach, ale są wszędzie ludźmi wyjątkowymi.

Patrz: religia.