SPIRYTYZM. Zabobonne wierzenie, według którego dusze zmarłych posiadają rodzaj subtelnego ciała, normalnie niewidocznego dla żyjących, ale które może być “wywołane” na seansach spirytystycznych. W przeciwieństwie do niektórych zjawisk parapsychicznych (np. podwójnego wzroku, lewitacji), które zdają się być stwierdzone naukowo, spirytyzm jest czystym zabobonem. Oczywistym powodem jego popularności jest pragnienie dowiedzenia się czegoś o bliskich zmarłych.

Patrz: dusza, nieśmiertelność.