TOTALITARYZM. Pogląd, zgodnie z którym najlepszym ustrojem jest ustrój totalitarny, gdzie wszystko bez wyjątku poddane jest kontroli państwa. Totalitaryzm jest zapewne zabobonem, jako że nie może być całkowicie urzeczywistniony, a w każdym razie powoduje wiele cierpień. Ale szczególnie jasnym zabobonem jest utożsamienie z totalitaryzmem ustroju autorytatywnego, w którym nie ma demokracji ustrojowej. Taki ustrój może być totalitarny, jak w Związku Sowieckim albo nim nie być, jak w starożytnym cesarstwie rzymskim. To pomieszanie pojęć spowodowane jest przez okoliczność historyczną, że dwa ostatnio najważniejsze ustroje autorytatywne, niemiecki i rosyjski, były równocześnie totalitarne.

Patrz: demokracja, tolerancja, wolność.